Gyermekszolgálat

gyermekszolgalat"Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." (Péld 22:6)

Istennek különösen fontosak a gyerekek, és a feléjük való szolgálat (Lk 18,16)! Ezért mi is nagy kiváltságnak és különleges elhívásnak tartjuk a gyermekek felé való szolgálatot. Hisszük, hogy Isten az, Aki elhívott minket, és Ő az, Aki képessé is tesz bennünket a szolgálatra (1Tim 1,12; 2Kor 3,4-6).

Ez egy olyan szolgálat, ahol nem biztos, hogy azonnal látjuk a gyümölcsöket. Plántáljuk és öntözzük az Igemagvakat a gyerekek szívében, és tudjuk, hogy Isten adja nekik a növekedést szellemiekben is. Vannak olyan gyerekek, akik csak egyszer jönnek el a gyerekalkalomra, vannak, akiket havonta látunk, és vannak akik rendszeresen járnak. Azt szeretnénk, hogy mindannyian megismerjék Isten szeretetét és az evangéliumot. Ahogy Istennek szerelme kitöltetett a szívünkbe (Róm 5,5), azt kívánjuk, hogy minden gyereknek élő kapcsolata legyen az élő Istennel.

Szolgálatunk célja, hogy a gyerekek megismerjék Krisztust (Jn 17,3), szeressék Őt (Mk 12,30), és növekedjenek Őbenne (Ef 4,15). Hogy hogyan érhetjük ezt el? "Nem erővel, nem hatalommal, hanem az Én Lelkemmel!- azt mondja a Seregeknek Ura" (Zak 4,6)

Az az imádságunk, hogy a Lélek emlékeztesse őket az Ige igazságaira, amiket a bibliaórán hallanak, és ha majd felnőnek, tudjanak Jézus mellett dönteni.

Kérünk, te is imádkozz a gyerekekért, a tanítókért, segítőkért! Kérünk, imádkozz, hogy Isten új segítőket és tanítókat hívjon el az Ő munkájába!

"És hogy gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölccsé tehetnek az üdvösségre a Jézus Krisztusban való hit által" (2Tim 3,15)

(C) Golgota Keresztény Gyülekezet - NyíregyházaINDIKÁTOR Webfejlesztő Kft.
üres