Pápai János tanításai

Jelenések könyve
Az Újszövetség egyetlen prófétai írása. Az utolsó időkkel, a nagy nyomorúsággal, Jézus Krisztus visszajövetelével, a millenniummal, az ítélettel, az új ég és új föld megteremtésével foglalkozik. "Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük; és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak." (21:3-4)

Mózes harmadik könyve
A Tóra harmadik könyve (Léviták), amely bemutatja az áldozatok helyes bemutatásának módját és szabályozza az élet minden területét. Természetesen Jézus Krisztus betöltötte ezeket a törvényeket, az újszövetség alatt élő hívőre nem vonatkoznak. Az áldozatok, törvények, ünnepek mind Krisztusra mutatnak előre.

Zsidókhoz írt levél
Írója ismeretlen, az biztos, hogy alaposan ismeri a zsidó áldozati rendszert. Bebizonyítja, hogy az utolsó időkben Jézuson keresztül szól az Atya a világhoz és hogy nem állatáldozatok bemutatása tisztítja meg az embert a bűneiből, hanem Krisztus egyszeri és megismételhetetlen halála. "Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket." (10:14)

Egyéb
Ünnepi istentiszteletek.

János evangéliuma (magnós felvételek)
A szeretet evangéliuma, a legtöbbet tartalmazza Jézus beszédeiből. Célja bemutatni, hogy Jézus Krisztus az a Messiás, akit olyan nagyon vártak a zsidók századok óta. Ő Júda Oroszlánja, aki azonban nem csupán a zsidóknak, hanem minden népnek az egyetlen reménysége. "Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében." (20:31)

(C) Golgota Keresztény Gyülekezet - NyíregyházaINDIKÁTOR Webfejlesztő Kft.
üres